Docenten

 

opleiding

 

Proactief Beveiligen

 

 

 

Recent zijn de exameneisen voor het populaire keuzedeel Proactief Beveiligen (SVPB) goedgekeurd en gepubliceerd. Om docenten de mogelijkheid te bieden om aan de gestelde exameneisen van de SVPB te kunnen voldoen is een Docentenopleiding Proactief Beveiligen ontwikkeld.

De Docentenopleiding Proactief Beveiligen bestaat uit theorie- en  praktijklessen. 

​Na deze opleiding heeft u als docent voldoende kennis en achtergrond informatie om MBO2 studenten succesvol te begeleiden naar het SVPB- examen. 

Programma :

Dag 1 :

 • Introductie:  

  • Waarom Proactief Beveiligen.

  • Wat is het doel en het beoogde effect in relatie tot traditioneel beveiligen.

 • Wat is Proactief Beveiligen?

  • Wat zijn de voorwaarden en competenties om Proactief Beveiligen te kunnen uitvoeren.

 • De aard van de dreiging

  • Wat is een dreiging.

  • Wat is het verschil tussen dreiging en risico

  • Op welke manieren kan een dreiging zich manifesteren. (scenario denken)

  • Wat zijn inspiratiebronnen om tot een scenario te komen.

 •  De Terroristische en Criminele Planningscyclus

  • Hoe gaat de tegenstander te werk en welke fasen doorloopt hij om zijn doel te bereiken

 •  Aanvallers Methode van Operatie (AMO)

  • Wat is een AMO

  • Waarom is het belangrijk om als proactieve beveiliger de AMO’s te kennen.

  • Wat is kenmerkend voor uitvoerende en voorbereidende AMO’s

 • Dadergroepen

  • Welke dadertypen zijn er te onderscheiden

  • Waarom is het belangrijk om dit onderscheid te kunnen maken?

 • Dreigingsassessment

  • Waaruit bestaat de uitvoering van een dreigingsassessment

​Dag 2 :

 • Normbeeld

  • Hoe kan het normbeeld worden bepaald? 

  • Waar is het normbeeld van afhankelijk?

 • Observeren

  • Het kunnen detecteren van afwijkingen ten opzichte van de norm.

 •  Verdachte indicatoren.

  • Wat zijn verdachte indicatoren

  • Vanuit welke aandachtsgebieden kunnen verdachte indicatoren ontstaan.

 •  Security Questioning

  • Doel van SQ

  • Verschillen tussen SQ en ondervragen (verhoor)

  • Typen vragen

  • Gesprekstechnieken

  • Verbaal en non-verbale signalen

 Dag 3:

 • Red Teaming

  • Verschillende methoden en doelstellingen van Red Teaming

  • Intern Red Teamen

  • Extern Red Teaming

 •  Proactieve Beveiligingsproces

  • Stappen in het Proactieve Beveiligingsproces.

 • Standaard Operating Procedure

  • Onderdelen SOP

  • Hoe deze te ontwikkelen.

​Invulling lesprogramma inclusief theoretisch kader, praktijkoefeningen Op basis van exameneisen SVPB. Tijdstip van de lessen is van 09.00 uur- 16.00 uur  De docentenopleiding wordt gegeven op diverse locaties in het land, maar kan ook in-company worden verzorgd. 

 

Kosten: € 1.245,- excl. BTW. Hierbij is het examen, afgenomen door Centre of Experts, het lesmateriaal en het praktijkhandboek inbegrepen.

 

© Copyright COE BV