REGISTER 

 

REGISTRED SECURITY OFFICER

 

RSO®

 

Het Centre of Experts beheert het register RSO®. De merknaam RSO® is verbonden aan het oefenprogramma "Wees Voorbereid op het Onverwachte!" en kan worden verkregen nadat het oefenprogramma volledig is doorlopen en minimaal 177 punten zijn behaald.

Hoofdactiviteiten van het oefenprogramma zijn:
- bijwonen van presentaties van lesbrieven;
- praktisch oefenen van persoonlijke vaardigheden;
- praktisch oefenen van teamvaardigheden;
- scenario trainingen.

Alle oefeningen waaraan is deelgenomen zijn door een RHSOI® geregistreerde oefenleider in het (op naam gestelde) beveiligingspaspoort van de RSO aanvrager vastgelegd.
Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over 177 punten te beschikken.

De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de aanduiding Register Security Officer (RSO®) achter zijn/haar familienaam te plaatsen.

    

Naam

Voornaam

Organisatie

Geldig tot

Cohrs

L.

Safened Security BV

31-12-2022

Yucekaya

M.

Safened Security BV

20-11-2023

Zegers

A.C.

Safened Security BV

20-11-2022

© Copyright COE BV